Waarom

Door continue veranderende omstandigheden en regelgeving wordt het managen steeds complexer. Van medewerkers wordt meer en meer flexibiliteit gevraagd. Hierdoor wordt onbewust stress en frustraties gecreëerd omdat men de snelheid van veranderingen niet kan volgen of begrijpen. Het vraagt het uiterste van de leiders op het gebied van innovatie, creativiteit en kwaliteit om hieraan het hoofd te kunnen bieden. 

Op meerdere vlakken kan ik waardevolle ruggensteun bieden en ideeën aanreiken. Jarenlange ervaring hebben mij geleerd dat met gezond boerenverstand veel wordt bereikt, onze tools zijn hier het voorbeeld van. Waarom iets complex maken als het eenvoudig kan. Soms wordt een kleine aanzet gegeven door het zelf te doen.

Ik benader (organisatie)ontwikkeling systematisch en geïntegreerd met een praktijkgericht model 'The way of managing life'. Het is een leidraad om te leren het groeiproces te bevorderen, maar vooral te kunnen detecteren waar het stroef verloopt in de algemene werking.

Lees meer over mijn aanpak en de respectievelijke stappen 1 SWOT1 ISO234567 en 8 van het concept.

EHBM stimuleert, motiveert en enthousiasmeert vooral praktijkgericht.

Om het functioneren te bevorderen zijn een aantal mogelijkheden beschreven reeds in de rubriek Personal en Mental coaching.