Werkwijze

Elk coachingsgesprek is vertrouwelijk en face to face, geen enkele informatie wordt doorgegeven aan andere personen of instanties. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij de gecoachte het gevoel krijgt dat coaching of begeleiding een meerwaarde biedt.

Afspraken voor privé coaching:

 • enkel na afspraak
 • de plaats van coaching wordt geregeld bij afspraak
  ofwel in het bureel van de coach Dijkstraat 27, 3550 Heusden-Zolder;
  ofwel op een plaats die door de cliënt wordt bepaald.
 • het uurtarief is 30 € / uur voor privé coaching;
 • verplaatsingskosten van de coach 0.5 €/km (indien niet in kantoor);
 • uit ervaring is geweten dat het eerste gesprek meestal 2 tot 3 uren duurt. 
 • hoelang een coachingstraject duurt, is afhankelijk van het gestelde probleem, het wordt in overleg met de cliënt bepaald.
 • bij coaching voor leidinggevenden wordt steeds een offerte opgesteld en goedgekeurd door aanvrager. 

Aanpak

De coach is een aandachtig en eerbiedig luisteraar en houdt zich aan de ethische code.
Er worden doordringende en nadenkende vragen gesteld die toestaan dat antwoorden helderder worden. Het gebeurt dikwijls dat onderliggende problemen oorzaak zijn van belemmeringen in persoonlijke ontwikkeling. Het voortdurend vragen stellen door de coach zullen je ogen verder doen opengaan en het inzicht vergroten van hoe de vooruitgang in jouw leven kan gestimuleerd worden. In een voortdurende proces zal de coach de best mogelijke levensvisie samenvatten en je leiden naar het bepalen van levensdoelen.  Lees meer over methodieken.

De coach zal je continu STIMULEREN, ENTHOUSIASMEREN en MOTIVEREN.

Opvolging van de voortgang

Vanaf de tweede bijeenkomst zal telkens een terugblik gehouden worden en een stand van zaken worden opgemaakt.
Hierna wordt verder gewerkt totdat het gewenste doel wordt bereikt.