Waarom

Je goed in je vel voelen en kwaliteit in het leven hebben. Het gebeurt wel eens dat men een moeilijk moment in het leven of de werkomgeving ervaart. Hiermee omgaan wordt dikwijls onderschat. In zulke situaties heb je behoefte aan reflectie, het hervinden van de kracht om jezelf terug op de rails te zetten. Een personal - mental coach helpt om vol vertrouwen de uitdagingen van het leven of een functie tegemoet te treden door te:

STIMULEREN -> MOTIVEREN -> ENTHOUSIASMEREN

Leven in het "hier en nu", bewust leven en thuis zijn in jezelf, zijn kenmerken van diegene die de leiding in hun eigen leven hebben. Je manier van zijn en handelen wordt door gevoelens van eigenwaarde en vertrouwen gedragen. Intu├»tief verenigd zijn met 'innerlijke leiding' zorgt ervoor dat je je gaat herinneren wie je in je diepste wezen bent. Als je bewust wordt van je innerlijk stem, kan dat een grote rust en innerlijke tevredenheid geven. Je voelt je niet goed in je vel, je loopt jezelf achterna, je functioneert niet meer zo goed, je wilt nieuwe uitdagingen aangaan, je wilt meer zelfvertrouwen.

Neem leiding in je leven om de mentale weerbaarheid te verbeteren.

Als vertrouwenspersoon ben ik een neutraal spiegelbeeld om meer duidelijkheid te geven in je leven, of te leren ontdekken wat je werkelijk wilt, of datgene te doorprikken wat je in het verleden heeft tegengehouden om iets te realiseren,  of je wilt ruggensteun die je stimuleert, motiveert en enthousiasmeert om datgene wat je wilt te verbeteren.

Denk eraan: Problemen kunnen nooit met hetzelfde denkpatroon worden opgelost als waarmee ze zijn ontstaan !

Lees meer over oorzaken, de meerwaarde, mijn werkwijze, en methodieken die worden aangereikt, alsook onze gehanteerde ethische code.