Op persoonlijk vlak of in een werkomgeving hoor je wel eens: "Ik zie het niet meer zitten, ik heb er geen zin meer in, het hoeft allemaal niet meer, de samenwerking is zoek, de resultaten kunnen veel beter". Dit zijn uitdrukkingen die een signaal geven en een teken aan de wand zijn. Pak de koe met de horens en neem initiatief, de sleutel is dat er iets moet gebeuren, niet door rond het probleem maar AAN de oorzaak van het probleem te werken zodat gezondheid, kwaliteit van het leven en gewenste resultaten positief worden beïnvloed voor de mens als de onderneming / organisatie. Lees meer over ondersteuningsmogelijkheden:

 
 
 
personal_en_mental_coach

 Personal Mental coaching

Je hebt een gevoel van rugzakken te dragen die zwaar doorwegen en waarbij je je niet goed voelt in je vel. Stress, depressie, wantrouwen, relationele spanningen zijn gevolgen van gebeurtenissen die het menselijk functioneren negatief beïnvloeden. Je hebt iemand nodig als ruggensteun om zonder schaamte te kunnen praten. Als vertrouwenspersoon luister ik zonder te oordelen maar laat je op een realistische manier bewustworden door doelgericht wilskracht en zelfvertrouwen op te krikken om uitdagingen aan te gaan, wat ook het probleem moge zijn,  lees meer...

 
The_way_of_managing_life
 

 Management support

De wijze van samenwerken en het verantwoordelijkheidsgevoel van eenieder bepaalt de gezondheid van een werkomgeving.  In de huidige continu veranderende tijden is intuïtief handelen de meest aangewezen methode zoals: wat goed is blijft goed of goede praktijken overnemen of kleine verbeterprojecten opstarten zonder te veel en te lang te vergaderen. Door het aanhouden van een tunnelvisie door leidinggevenden of te weinig draagvlak hebben met de operationele praktijk kan de goede werking worden verstoord. Met gezond boerenverstand bied ik pragmatisch ruggensteun, lees meer...

 
Neem vrijblijvend contact voor meer informatie of maak een afspraak.